Ślusarz-Antwerpia-Logo-Biały

Polityka prywatności Antwerpia Ślusarz

O naszej polityce prywatności

Ślusarz Antwerpia bardzo dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, których potrzebujemy voor
(ulepszanie) naszych usług i dbanie o posiadane przez nas informacje o Tobie i Twoich danych 
korzystanie z naszych usług
zebrane. Nigdy nie wykorzystujemy Twoich danych do celów komercyjnych 
decyzji stronom trzecim.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z serwisu i świadczonych przez niego usług
Ślusarz w Antwerpii. Data wejścia w życie niniejszych warunków to 11/07/2022, przy czym
opublikowanie nowej wersji unieważni wszystkie poprzednie wersje. Niniejsza polityka prywatności opisuje
jakie dane o Tobie zbieramy, do czego te dane są wykorzystywane oraz z kim i w jakim celu
na jakich warunkach dane te mogą być udostępniane podmiotom trzecim. Wyjaśnimy Ci również, które
w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy Twoje dane przed nadużyciem oraz jakie masz prawa?
w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach prywatności, ty
znajdź dane kontaktowe na końcu naszej polityki prywatności.

O zestawieniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy lub zlecamy, które
techniki bezpieczeństwa, których używamy i dla których dane są przejrzyste.

Oprogramowanie sklepu internetowego

WooCommerce

Nasz sklep internetowy jest rozwijany przy użyciu oprogramowania firmy WooCommerce. Dane osobowe, które podajesz w ramach naszych usług
udostępniane nam są udostępniane tej stronie. WooCommerce ma dostęp do Twoich danych w celu zapewnienia nam (technicznego) wsparcia,
 nigdy nie wykorzystają Twoich danych w żadnym innym celu. WooCommerce opiera się na zawartej z nimi umowie
zamknięte zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa polegają na zastosowaniu szyfrowania SSL
i silną politykę haseł. WooCommerce używa plików cookie do zbierania informacji technicznych związanych z Twoim użytkowaniem
oprogramowania, żadne dane osobowe nie są gromadzone i/lub przechowywane.WooCommerce zastrzega sobie prawo do:
udostępnianie zebranych danych w ramach własnej grupy w celu dalszego ulepszania usługi.

Hosting WooCommerce

Siteground

Kupujemy usługi hostingowe i e-mail od Siteground. Siteground przetwarza dane osobowe w naszym imieniu
i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Jednak ta strona może zbierać metadane dotyczące
korzystanie z usług. To nie są dane osobowe. Siteground ma odpowiednie techniczne i
środki organizacyjne podjęte w celu zapobieżenia utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych
aby zapobiec. Siteground jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wynikającej z umowy.

E-maile i listy mailingowe

Siteground

Korzystamy z usług Siteground do regularnego biznesowego ruchu e-mail. Ta impreza ma 
Podjęto odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nadużyciom, utracie i korupcji twojego i naszego 
jak najwięcej danych. Siteground nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i traktujemy cały ruch e-mailowy jako poufny.

WebshopKeur

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy WebwinkelKeur. Jeśli zostawisz recenzję przez WebwinkelKeur, wtedy
wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. WebwinkelKeur udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli
połącz recenzję ze swoim zamówieniem. WebwinkelKeur publikuje również Twoje imię i nazwisko na swojej własnej stronie internetowej.
W niektórych przypadkach WebwinkelKeur może skontaktować się z Tobą, aby przedstawić wyjaśnienie Twojej recenzji. W
W przypadku, gdy zaprosimy Cię do pozostawienia recenzji, udostępnimy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail
WebwinkelKeur. Używają tych informacji tylko w celu zaproszenia Cię do pozostawienia recenzji.
WebwinkelKeur podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych
chronić. WebwinkelKeur zastrzega sobie prawo do dostarczenia pliku
do korzystania z usług stron trzecich, w tym celu udzieliliśmy WebwinkelKeur zgody. Wszystko
Powyższe zabezpieczenia dotyczące ochrony Twoich danych osobowych są również ważne
dotyczy części usługi, dla których WebwinkelKeur angażuje strony trzecie.

Księgowość

W celu prowadzenia dokumentacji naszej administracji i księgowości korzystamy z usług
Faktura bezpośrednia. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia.

Dane te służą do administrowania fakturami sprzedaży. Dla naszego śledzenia naszych
administracji i księgowości korzystamy z usług Efactuurdirect. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres
oraz dane zamieszkania i szczegóły dotyczące zamówienia. Te dane są wykorzystywane do
administrowanie fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są przesyłane i przechowywane w sposób bezpieczny.
Efactuurdirect jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktował Twoje dane w sposób poufny. Faktura bezpośrednio
nie wykorzystuj swoich danych osobowych do celów innych niż te opisane powyżej.

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania danych

Używamy twoich danych wyłącznie do celów naszych usług. To jest cel
przetwarzanie jest zawsze bezpośrednio związane z podanym przez ciebie zadaniem. Nie wykorzystujemy do tego twoich informacji
marketing (ukierunkowany). Jeśli udostępniasz nam informacje, a my wykorzystujemy je do celów innych niż Twoje
żądanie - aby skontaktować się z Tobą w późniejszym czasie, poprosimy Cię o wyraźną zgodę. Twój
dane nie są udostępniane podmiotom trzecim w celach innych niż księgowe i administracyjne
zobowiązania. Wszystkie te strony trzecie są traktowane jako poufne na podstawie umowy
między nimi a nami lub przysięgą lub zobowiązaniem prawnym.

Dane zbierane automatycznie

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu naszego
dalsze ulepszanie usług. Te informacje (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i
system operacyjny) nie są danymi osobowymi.
Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych
W niektórych przypadkach Locksmith Antwerp może być przetrzymywany na podstawie zobowiązania prawnego
do udostępniania informacji w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub kryminalnymi. W
W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale będziemy działać w granicach prawa
stawia nam opór.

Okresy przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta aż do Ciebie
oznacza, że ​​nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, zrobimy to
interpretować również jako prośbę o przebaczenie. Obsługujemy w ramach obowiązujących obowiązków administracyjnych
przechowywać faktury z Twoimi (osobistymi) danymi, więc będziemy przechowywać te dane tak długo, jak to będzie możliwe
termin jest uruchomiony. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów
wyprodukowaliśmy w odpowiedzi na Twoje zamówienie.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta aż do Ciebie
oznacza, że ​​nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, zrobimy to
interpretować również jako prośbę o przebaczenie. Obsługujemy w ramach obowiązujących obowiązków administracyjnych
przechowywać faktury z Twoimi (osobistymi) danymi, więc będziemy przechowywać te dane tak długo, jak to będzie możliwe
termin jest uruchomiony. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów
wyprodukowaliśmy w odpowiedzi na Twoje zamówienie.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem belgijskim i europejskim, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do:
do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, które
to są prawa i jak można się na nie powoływać. Zasadniczo staramy się zapobiegać nadużyciom
kopiowanie i kopiowanie Twoich danych wyłącznie na podany nam już adres e-mail. Jeśli masz
Jeśli chcesz otrzymywać dane na inny adres e-mail lub np. Pocztą, poprosimy Cię o rejestrację
usankcjonować. Prowadzimy ewidencję zrealizowanych wniosków, na wypadek żądania zapomnienia
administrujemy anonimowymi danymi. Otrzymasz wszystkie wyciągi i kopie danych w formacie
format danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. W każdej chwili masz prawo do
złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że mamy Twoje dane osobowe na
zła droga.

Prawo do wglądu

Zawsze masz prawo do przetwarzania danych, które przetwarzamy lub które mamy, a które dotyczą Twojej osoby lub
można do tego doszukać. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawie
prywatność ma znaczenie. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie spełniona
prześlemy Ci kopię wszystkich danych wraz z przeglądem podmiotów przetwarzających na znany nam adres e-mail
którzy posiadają te dane, wskazując kategorię, w jakiej mamy te dane
zapisane.

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do przetwarzania danych, które przetwarzamy lub które mamy, a które dotyczą Twojej osoby lub
być identyfikowalne do tego celu, dostosowane. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej
w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie spełniona
prześlemy Ci potwierdzenie zmiany danych na znany nam adres e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zawsze masz prawo przetwarzać dane, które my (lub zleciliśmy ich przetwarzanie), które dotyczą lub dotyczą Twojej osoby
być identyfikowalne, ograniczone. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawie
prywatność ma znaczenie. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie spełniona
prześlemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane do czasu anulowania ograniczenia
już być przetwarzane.

Prawo do przenoszenia

Zawsze masz prawo do przetwarzania danych, które przetwarzamy lub które mamy, a które dotyczą Twojej osoby lub
możliwe do prześledzenia w tym celu, do wykonania przez inną stronę. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie
naszą osobę kontaktową w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoje zapytanie. Jeżeli twój
Jeśli Twoje żądanie zostanie uwzględnione, prześlemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych na znany nam adres e-mail
o Tobie, które przetwarzaliśmy lub które były przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające lub strony trzecie w naszym imieniu. Do wszystkich
W takim przypadku prawdopodobne jest, że nie możemy już kontynuować usługi, ponieważ jest bezpieczny
nie można wtedy zagwarantować łączenia plików danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

W niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych
przez lub w imieniu Locksmith Antwerp. Jeśli sprzeciwisz się, natychmiast zrobimy to
zaprzestania przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu. Czy Twój sprzeciw jest zasadny, że
wykonujemy kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy lub które przetwarzamy, a następnie
przetwarzanie na stałe. Masz również prawo nie uczestniczyć w zautomatyzowanym indywidualnym podejmowaniu decyzji
lub profilowanie. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby to prawo do:
zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w celu uzyskania
prywatność ma znaczenie.

Pliki Cookies

Google Analytics

Pliki cookies amerykańskiej firmy Google umieszczane są za pośrednictwem naszej strony internetowej w ramach usługi „Analytics”.
Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty na temat korzystania z witryny przez odwiedzających.
Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do zapewnienia do nich dostępu na podstawie obowiązujących przepisów i regulacji
dane. Zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania i udostępniamy je Google. Google może to zrobić
interpretować informacje w połączeniu z innymi zbiorami danych, a tym samym z Twoimi ruchami w Internecie
podążać. Google wykorzystuje te informacje do oferowania ukierunkowanych reklam (AdWords) i
inne usługi i produkty Google.

Pliki cookie stron trzecich

W przypadku, gdy oprogramowanie stron trzecich wykorzystuje pliki cookie, jest to określone w niniejszym
Oświadczenie o ochronie prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak zawsze znajdziesz najwięcej na tej stronie
najnowsza wersja. Jeśli nowa polityka prywatności wpływa na sposób, w jaki już zebraliśmy dane
w odniesieniu do Ciebie powiadomimy Cię o tym e-mailem.

Kontakt

Ślusarz Antwerpia
Pas 117 2440 Antwerpia Belgia do contact@antwerpen-slotmakers.be
Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących prywatności
Gerard de Jon